GUF - God Underholdende Folkemusik

Hvad sker der, hvis der har været en COVID-19 smittet til koncert?


Hvis en person får konstateret COVID-19 efter at have været til koncert hos Foreningen GUF, bliver vi underrettet af Styrelsen for Patientsikkerhed, som står for smittesporingen i Danmark.


Er du selv testet COVID-19 positiv, skal du således ikke rette henvendelse til os, men blot orientere Styrelsen for Patientsikkerhed om din deltagelse i koncertbegivenheden hos Foreningen GUF, når de kontakter dig.


Når vi modtager en orientering om en COVID-19 smittet koncertgænger, vil vi efterleve de retningslinjer, som Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder. Hvis Styrelsen for

Patientsikkerhed anbefaler dette, vil vi underrette de personer, som har haft billetter til den pågældende koncert, og opfordre billetindehaveren til at videreformidle underretningen til de eventuelle personer, som vedkommende har købt billetter på vegne af.

I underretningen anbefaler og opfordrer vi koncertdeltagere til at efterleve sundhedsstyrelsens anbefalinger for kontaktopsporing og nære kontakter. Det indebærer blandt andet at vedkommende bliver COVID-19 testet og går i selvisolation.


Vi opfordrer alle til at benytte appen SmitteStop, da dette er den hurtigste og mest effektive måde at nå ud til de personer, der har været i kontakt med COVID-19-smitte.

Alle arrangementer afholdes, så Sundhedsstyrelsens anbefalinger og restriktioner overholdes, herunder krav om forevisning af gyldigt Coronapas

Smitteopsporing af COVID-19

Styrelsen for Patientsikkerhed orienterer os, hvis der er en koncertdeltager, der er testet positiv for COVID-19. Hvis du har købt billetter til den samme koncert som vedkommende, vil vi – i det omfang Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler det - behandle dine almindelige personoplysninger i form af dine kontraktoplysninger for at orientere dig om den konstaterede smitte. Det gør vi for at varetage dine og andres vitale interesser og for at begrænse og overvåge spredningen af COVID-19 epidemien.

Kontrol af Coronapas i h.t. sundhedsmyndighedernes retningslinjer:

Du skal fremvise et negativt coronapas for at komme til koncert hos GUF. Dette gælder alle gæster, der er fyldt 15 år. Det betyder, at du skal kunne fremvise et af følgende:

 Et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel (regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget).

 Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel (regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget).

 Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.

Dit coronapas kan være digitalt på din smartphone eller i papirformat.

Du skal kunne legitimere dig (med pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt ID-kort), så vi kan se, at du er den person, som coronapasset er udstedt til.

Kravet om coronapas gælder ikke for personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test samt personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test. Bør du ikke få foretaget tests opfordrer vi dig til at kontakte os på mariane2008@live.dk . Når du henvender dig vil vi bede dig fortælle os hvilken koncert du har billet til.

Med venlig hilsen - Bestyrelsen for Foreningen GUF