GUF - God Underholdende Folkemusik

 Referat fra generalforsamling d. 3. Juni 2019  Kl. 18.301  Valg af dirigent Søren Nørgaard Sørensen er valgt som dirigent

2  Bestyrelsens beretning Formand Jørgen Rahbek fremlægger beretning, som er enstemmigt vedtaget

3  Aflæggelse af regnskab 2017-2018 Kasserer Mariane Jørgensen fremlægger regnskab, som er enstemmigt vedtaget

4  Indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag

5  Valg  

 a Bestyrelsesmedlemmer

         Mariane Jørgensen (modtager genvalg)
         Birte Brændgaard (modtager genvalg)
         Finn Andersen (modtager genvalg)

Flg er valgt: Mariane Jørgensen, Birte Brændgaard, Finn Andersen

 b Bestyrelsessuppleant

Erik Busk (modtager genvalg) Erik Busk er genvalgt

 c Revisor

Ib Gorm Petersen (modtager genvalg) Ib Gorm Pedersen er genvalgt

 d Regnskabskontrollant

Inger Olsen (modtager genvalg) Inger Olsen er genvalgt

6  Fastsættelse af kontingent Kontingent fastsættes uændret til

Voksne kr. 220,-

Ungdomskontingent kr. 55,-

Pensionister og efterlønnere kr. 165,-

Kontingent kan nu betales med mobile pay. Nummeret står på hjemmesiden.


7  Eventuelt Jørgen Rahbek orienterer om at der kommer koncert i efteråret med

           Carl Emil Petersen i multisalen på Vestre Skole.

             Dirigenten takker for et godt møde med god ro og orden.